Tengernek Csillaga

Stella Maris Alapítvány

Rózsafüzér elmélkedés

Betűméret:

Szőkefalvi rózsafüzér

Az ördög véleménye a rózsafüzérről

 

A rákos megbetegedések megfékezéséért

Kit akarok szolgálni?

Elmélkedési gondolatok a papokért

 


 

 

A rózsafüzér imádkozása

Az imádkozásnak több formája van. Amikor az ember ismerkedik az imával, szeretne elkezdeni beszélgetni Istennel, először általában kötött imákon keresztül teszi azt. Ez jól is van így, hiszen az ilyen módon használt imák általában egy-egy imádságos lélekben megérlelt szavakból, gondolatokból áll. Később, lelkileg továbbfejlődve az ember már néha szívesen hallgat is, várja Isten válaszát. Az elmélkedő imádságokban a kötött imák mellett, azok között igyekszik az ember minél több időt, teret engedni Istennek, igyekszik minél nyitottabban várakozni Isten „érintésére”.

A rózsafüzér imádkozása az imának egy speciális módja. Ebben ugyan kötött imákat mond az ember, egymás után többször ugyanazt, mégis – vagy éppen ezért – e mellett elmélkedni is lehet, hallgatni is lehet. A minket körülvevő, rohanó világ lebilincsel, lehúz, nem enged leállni, lelassítani. A rózsafüzér imádkozásánál, amikor a Biblia szavait ismételgetjük, az ismételt imákat már érdemben automatikusan mondjuk, így az a világ zaját ki tudja rekeszteni, és „felette” megnyílhat a szívünk az ég felé sokkal biztosabban, mint a monotonon mondott ima nélkül. Ha a Miatyánkra és az Üdvözlégyre odafigyelek, akkor ugyanazt csinálom, mintha más kötött imát imádkoznék. Itt azonban a már teljesen ismert imát mondva a szívemet, lelkemet meg tudom nyitni az ég felé, ahonnan váratlan pillanatokban váratlanul szép gondolatok és indíttatások születnek, születhetnek. Természetesen ha arra figyelek, hogy hány perc alatt tudok végezni az imával, az tönkre tesz mindent. De ha nyitottan az Istenre szánom az időt, és nem érdekel, ha egy tizedet pl. öt perc helyett az elgondolkodásom miatt 6-7 perc alatt imádkozom el, akkor nyitottabb szívvel álltam az Úr előtt. És Ő szereti a nyitott szívet és az odaszánt időt.

Jánossy Gábor

 

Elkalandoznak a gondolataim

Okosabb volna, ha a rózsafüzér titkaira szentignáci elmerüléssel figyelnénk. Szent Ignác szerint „csak nézd a mi Urunk életének jeleneteit anélkül, hogy bármiféle tanúságot próbálnál azokból levonni, és életedben alkalmazni. Csak légy ott, mintha egy TV sorozatot néznél”. A feladatok és alkalmazásaik jönnek majd maguktól.

Tehát ha csendben figyeljük Urunk életének történéseit, soha nem sejtett gyümölcsöt hoznak, mert Isten mélyebbre való bepillantást enged.

A 10 Üdvöz légy Mária olyan, mint egy háttérzene, mialatt Urunk életét szemléljük. A háttérzene jó segítség olvasásnál vagy munkánál. Nem szentelünk sok figyelmet a zenének, de mégis segít abban, hogy a mi Urunk élete titkain elmélkedjünk.   A.J.M. Shanom

 

Állandóan ismétlődik

Sokak által felvetett ellenvetések szerint a rózsafüzér állandóan ismétlődő ima, és mint ilyen, túl egyhangú.

Pszichológusok azon a véleményen vannak, hogy az újra és újra megismételt formula nyugtató hatású. A ritmusos ismétlés nyugtatja az elmét. Azért számoljuk például a bárányokat, vagy mondjuk egymás után az Üdvözlégyeket, ha nem tudunk elaludni, mert a számok ritmikus ismétlése elálmosít.

Az igazság az, hogy az ismétlés a szeretet nyelve. Az ismétlés nem válik egyhangúvá, de stabilitást teremt, újra és újra megerősít, még ütközőként is szolgál bekövetkezendő megrázó eseményekkel szemben. Ha egy anya azt mondja gyermekének „szeretlek”, a gyermek újra és újra hallani akarja azt.

 

Nem szereted azt, ami gépies, egyhangú. Minden ilyen elriaszt. Ezért nem szabad a rózsafüzért gépiesen és unottan imádkozni. Ellenkezőleg: ugyanazon szavak ismétlődése indítson arra, hogy elmélkedj és elgondolkozz Krisztus és Szűz Mária életének titkairól. A rózsafüzér titkai hitünk alaptételei. Tele vannak mélységgel és szépséggel. Legyenek életünk irányító törvényei is!

Jézus után Mária a legelső. Ezért kell életünk útját Szűz Mária élete szerint igazítani.

Ha egy kép tetszik, ha szeretjük, gyakran megnézzük. Egy dalt, amely nekünk szól, szívesen ismétlünk. Ha nagy fájdalom szorítja össze lelkünket, nem szívesen váltogatjuk az imádság szavait.

A rózsafüzér titkokat, mint szép képeket alakítsd ki magadban! Szeresd az Úrnak és Anyjának tetteit: örömüket, fájdalmukat, fönségüket és megdicsőülésüket. Amíg ajkad az Üdvöz légy Máriát ismétli, szívedben, lelkedben a titok mélységein elmélkedj!

Gondold át minden tized előtt a titkok tartalmát és jelentőségét!

Ha az ismétlés szíved természetévé válik, a rózsafüzér nem lesz unalmas.

Ez a rózsafüzér imádkozásának művészete. Akit szeretünk, annak a jelenléte sohasem unalmas. Ha a rózsafüzért imádkozod, szedd össze minden kérésedet, saját és szeretteid fájdalmát, szívednek minden óhaját, és foglald be a Mi Atyánk-ba és az Angyali Üdvözletbe!                                                                   Kemenes Gábor atya

 

Miért olyan hatásos a rózsafüzér?

Mert egyszerű és szerény ima és lelkileg nevel titeket kicsiségre, szelídségre és a szív egyszerűségére.

Ma a Sátán képes a büszkeség és Isten elleni lázadás szellemével mindent meghódítani és fél azoktól, akik égi Édesanyjukkal a kicsiség és az alázat útján járnak. Ezt az imát a nagyok és büszkék lenézik, de a kicsinyeim sok szeretettel és sok örömmel mondják: a szegények, a gyermekek, az alázatosak és szenvedők és nagyon sok hívő, aki felhívásomat követi.

A Sátán büszkeségét a kicsinyek alázata győzi le és a vörös sárkány végleg megalázottnak és legyőzöttnek érzi magát, ha megkötözöm – nem erős kötéllel, csak egy gyenge fonállal, a rózsafüzérrel…

Ajánljátok magatokat Szeplőtelen Szívemnek, imádkozzátok gyakran a szent rózsafüzért! Ez a lánc kötözi meg végleg a vörös sárkányt, hatósugara egyre rövidebb lesz, míg végül tehetetlen és támadásra képtelen lesz.

Szűz Mária szavai Gobbi atyán kersztül,

1983. október 7. - a Rószafüzér Királynőjének ünnepén

 

A rózsafüzér a leghatalmasabb eszköz a gonosz ellen

Tudjuk, hogyan nevezte Pio atya a rózsafüzért: fegyver. Rendkívüli erejű fegyver a Sátán ellen.

De mi a titka annak, hogy ilyen hatékony ez az imádság? Az, hogy a rózsafüzér imádság és elmélkedés együttese. A világnak ma szüksége van imádságra és elmélkedésre, jobban, mint valaha.

A mai embernek égető szüksége van a csendre és a gondolkodásra. Ebben a lármás világban érezzük az elmélyült csend szükségességét.

Ez olyan ima, mely elkötelez, bizonyos időt igényel. Hozzá vagyunk szokva, hogy sietve tegyük dolgainkat, főleg Isten irányában, akinél nincs idő… Talán a rózsafüzér figyelmeztet bennünket arra a kockázatra, melyet Jézus jelzett Mártának, Lázár nővérének: „Sokat törődsz mindenféle dologgal, pedig csak egy dolog szükséges”. Mi is ebben a veszélyben élünk! Folyton el vagyunk foglalva, gyakran olyan dolgokkal is, melyek ártanak a léleknek, és elfelejtjük az egyetlen szükséges dolgot, hogy Istennel éljünk.

XII Piusz pápa is hangsúlyozta, „ha együtt imádkozzátok a rózsafüzért, béke lesz a családotokban, harmónia a lelkekben, otthonaitokban”.

 

Miért e hangsúly a rózsafüzéren?

Égi Édesanyánk, a szüzek Szüze jól tudja, hogy ahogy gondolkodunk, úgy is cselekszünk. A hitvallás megelőzi a cselekedeteket. Azt is tudja, hogy egyik legjobb megoldás, ami valóban egyenesbe lendítheti gondolatainkat és ellensúlyozni tudja a modern társadalom tévedéseit, az a rózsafüzér titkai fölötti napi elmélkedés. A rózsafüzér imádkozása helyes elmélkedést jelent. Felidézi a vallás alap igazságait.

A rózsafüzér örvendetes titkai a vallás első nagy igazságára tanítanak, vagyis arra, hogy az élet és a vallás örömteli.

Az örvendetes titkok arról szólnak, hogyan találunk rá az örömre, ami nem más, mint Isten akaratának teljesítése úgy, ahogy azt Mária és József, Erzsébet és Zakariás, Anna és Simeon, a pásztorok és a bölcsek tették.

A rózsafüzér világosságos titkai megtanítanak arra, hogy Jézus Krisztus tanítása fényt hoz az életünkbe, az Ő tanítása világos és egyértelmű. Ezt sokan nem tudják vagy nem akarják észrevenni, meglátni. A világosság titkai arra hívják fel figyelmünket, hogy Jézus csodálatos dolgokat cselekedett, megmutatta dicsőségét és nekünk hagyta az Oltáriszentséget, hogy minden nap találkozhassunk Vele! Egyben Jézus tanításából tudjuk, hogy a feladatunk: vegyük fel keresztünket és kövessük Őt.

A rózsafüzér fájdalmas titkai megtanítanak vallásunknak arra az igazságára, hogy a bűn változtatja ezt az életet a siralom völgyévé.

A fájdalmas titkok azt magyarázzák, hogy Isten akaratát nem teljesítve a fájdalmak útján járunk. Milyen kevesen gondolnak erre! A fiatalok közül is sokan tudják azt, hogy az alkohol, a drog és a szex csak pillanatnyi, elmúló boldogság, ezzel szemben a mély, lelki, tartós boldogság útja az Isten követése, a szeretet áldozat embertársaimért.

A rózsafüzér dicsőséges titkai arra a nagy igazságra tanítanak, hogy az életnek van célja jelen életünk után. A keresztény számára az élet célja a mennyország.

A dicsőséges titkok hangsúlyozzák, hogy rendeltetésünk helye a Menny; a jelen életünk utáni dicsőséges élet.

A 20 titok tanítása szerint nagy életszentségre juthat el a mindennapi ember mindennapi dolgait végezve Isten iránti szeretetből nap, mint nap, csakúgy, mint azt Mária és József tették.

A világ szemében József és Mária mindennapi emberek voltak.

A rózsafüzér gondolkodásra késztet minket ezen igazságokról, és a gondolkodás cselekedethez vezet. A Szűzanya tudja, hogy Te, Testvérem nem gondolkodhatsz nap, mint nap a mi Urunk életének titkairól anélkül, hogy meg ne változnál. Ez magyarázza a rózsafüzér imádkozásával kapcsolatos kéréseit.

A Szűzanya azért kéri a rózsafüzér imát, mert az megújítja a szíveket, megváltoztatja az embereket, és ha az emberek megváltoznak, megváltozik a társadalom is.

 

A rózsafüzér imádkozása – elmélkedéssel

Amint az ember testből és lélekből, úgy a szentolvasó is két lényeges részből áll: szóbeli és elmélkedő imából. Szóbeli imák közben vannak a titkok, amelyek fölött elmélkedni kell, míg ajkaink a szóbeli imákat mondják. Ez a kétféle ima együtt a rózsafüzér (szentolvasó). A Miatyánkok, Üdvözlégyek és a titkok a rózsák, melyek füzért alkotnak. A rózsafüzér imádkozás nem liturgikus cselekmény ugyan, de egészében véve az imádkozót oda vezeti. Nem véletlen, hogy Szentatyánk, II. János Pál pápa naponta elimádkozta mind a négy rózsafüzért.

A rózsafüzért a plébániákhoz kötődő rózsafüzér-társulatok keretében szokták szervezetten imádkozni.

A rózsafüzér Jézus életének sarkalatos pontjairól, a titkokról való elmélkedésre hív!

A rózsafüzér imádkozása az ima melletti elmélkedésnek az a formája, melyet bárki, bárhol, szinte bármilyen körülmények között imádkozhat egyedül vagy közösségben.

A rózsafüzér imádkozása közben a viszonylag monoton imával (Üdvöz légy Máriák egymás utáni mondásával) a világ zaját egy kicsit ki tudjuk rekeszteni és e fölött megnyílik egy lehetőségünk a titkokon való elmélkedésre, gondolkodásra. Ha ezt az elmélkedést komolyan vesszük, mindig egy-egy elhatározást tehetünk, melynek megvalósítása az életünket szép lassan megváltoztatja.

A szentolvasó imádkozásánál az elmélkedés jobb megvalósulása érdekében javasolt az adott titkot minden alkalommal bemondani az Üdvözlégy közepén. Ezt sokan nem alkalmazzák, akik között lehet hallani olyan véleményeket, hogy Szentatyánk, II. János Pál pápa is csak a tized előtt mondta be a titkot. Megjegyezni kívánjuk, hogy Szentatyánk minden nap elmondta mind a négy rózsafüzért, ezért a titkokkal (mindegyikkel) minden nap találkozott, így a tized elején megemlítve is tudott elmélkedni a fölött. A hívő népre maximum az jellemző, hogy egy szentolvasót mond el egy-egy nap, de még jellemzőbb, hogy csak egy tizedet. Amikor ilyen ritkán találkozunk egy-egy titokkal, akkor természetes, hogy minden Üdvözlégy közepén meg kell említenünk, különben gyarló voltunkban sokkal kisebb az esélyünk, hogy tudunk a titokról elmélkedni, ami pedig a szentolvasó szükséges részét képezi. Ezért még egyszer, nyomatékosan javasoljuk, hogy mindenki mindig mondja bele a titkok az Üdvözlégy közepébe.                              

Jánosssy Gábor

 

 

Rózsafüzér

 

  • Megosztom, mert érdekes: