Tengernek Csillaga

Stella Maris Alapítvány

Könyvek

Betűméret:

A könyv leírása alatti linken keresztül eléri a kiadványt PDF formátumban.

 

Eucharisztia témájú könyvek

Bangha Béla - Az Eucharisztia

Az Eucharisztia vagyis az Oltáriszentség a hívő katolikus szemében:
minden. Krisztus maga, amint a kenyér és bor színe alatt köztünk jelen van az oltáron. Ami nagyot és hatalmast, kedvest és megrázót ez a szó mond: Krisztus, azt tartalmazza számunkra közeli és eleven valóságban az Eucharisztia.
Ez a könyv azt célozza, hogy a titkok titkát annyira, amennyire lehet,
az érdeklődő előtt feltárja. Ezért veszi szemügyre az Oltáriszentségnek először a hitvédelmi alapjait, aztán a dogmatikai tartalmát, majd erkölcsi, társadalmi, irodalmi, művészeti s egyéb kisugárzásait. Minden egyes fejezetét a magyar katolikus élet egy-egy szellemi előkelősége írta. Ha valaha, itt kell tágra tárni a kaput, s a belépőt szeretettel nógatni: Tolle, lege! Vedd és olvasd! (324 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

 

Bangha Béla - Az Eucharisztia - belív részlet és borító

 


Bangha Béla - Az oltár fényében

Az oltár fényében

Soha ember ilyen magasat ki nem találhatott, ilyen merészet ki nem gondolhatott volna, mint amit a megtestesült örök Szeretet eszelt ki azért, hogyha nem is láthatólag, de érezhetően, ha nem is foghatóan, de a hit által elérhetően közöttünk maradjon, a golgotai áldozatot jelképesen és valóságosan mindig újra megelevenítse, s az Isten bennünklakásának táplálék alakjában új formát és bizonyságot adjon.
Az egész mű csokor akar lenni az eucharisztikus Krisztus oltára
előtt, mely a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus alkalmával jelent meg, 1938-ban.. (256 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

Bangha Béla: Az oltár fényében - belív részlet és borító

 

 


Ének és imakönyv

Ének és imakönyv

Ez a könyv tartalmazza a Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszuson elhangzott összes imát és éneket, az éjszakai virrasztást is beleszámítva. A könyv végén két eucharisztikus csoda története is megtalálható. Ma ez az összeállítás komoly segítséget nyújt a szentségimádások megtartásához. (144 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

 

Ének és imakönyv - belív részlet és borító

 

 

 

 

 


Tanúságtételek

Tanúságtétel

A hívek egy rétege szívesen időz az Oltáriszentségben köztünk lakó Jézus Krisztus előtt, beszélgetve vele. Ezen találkozások eredményeként sok embernek van kisebb-nagyobb élménye, mely természetesen elsősorban neki szól, de mégis némelyik élmény ezek közül olyan jellegű, melyet jó megosztani másokkal is. Annál is inkább, mert Jézus Krisztus arra hívott minket, hogy menjünk és tegyünk tanúságot róla az emberek előtt. Tehát valamilyen mértékig felelősségünk is tanúságot tenni lelki élményeinkről, különösen abban az esetben, ha az várhatóan több ember lelki emelkedését eredményezheti. Így születtek meg a rövidebb-hosszabb beszámolók a lelki élményekről, melyeket most közreadunk. (60 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

Tanúságtétel - belív részlet és borító

 


Emlékkönyv

Emlékkönyv

Az előadók és tanúságtevők az Eucharisztiához kötődően a lelki élmények igen gazdag tárházát nyújtották a Kongresszus résztvevőinek. A hallottakat úgy jellemezhetjük, hogy a szép, tanulságos, csodálatos és gyönyörűséggel teli jelzők egyike mindenkire ráillett.

   Ezen emlékkönyvben az elhangzott összes előadás és tanúságtétel mellett két oda szánt, de el nem hangzott előadás anyaga, valamint a Váci Egyházmegyei TV által készített riportok hanganyaga is szerepel. Mindezeket a Kongresszus alatt készített fényképek egészítik ki és teszik teljessé, így ez a kiadvány az Oltáriszentségben köztünk lakó Jézus Krisztus tiszteletének elmélyítését igen jól szolgálhatja, az arra nyitott szívű embereknél. (184 oldal, A5 méretű) 

A könyv kapható!

 

Emlékkönyv - belív részlet és borító

 


Az Oltáriszentség előtt (2., bővített kiadás)

A katolikus és ortodox hívő – bár ésszel fel nem foghatja, mégis – hallásra és Szentírás olvasásra épülő hitével kell, hogy vallja azt a hitigazságot, hogy az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Jézus Krisztus. Ez az Egyházhoz tartozásunk egyik alapkövetelménye. Azért, hogy ehhez a misztériumhoz ki-ki közelebb kerüljön, szívből ajánljuk minden hitre nyitott embernek összeállításunkat.
   A szentségimádásban az Oltáriszentséggel való leghelyesebb kapcsolat a csendes, személyes Isten-találkozás: szabad, kötetlen beszélgetés a Szentháromságos egy Istennel, melyhez azonban a léleknek fel kell emelkednie.
   A könyvben megismerkedhetünk az Oltáriszentséghez való helyes viszony kialakításával, több atya véleményével. Ezen felül égi üzeneteken keresztül kerül bemutatásra az Oltáriszentség-tisztelet lényege. Az összeállításban megtalálható az Oltáriszentség rózsafüzér, az Eucharisztikus keresztút és több Oltáriszentség csoda ismertetése is, valamint sok ima és ének javaslat.. (192 oldal, A/5 méretű

A könyv kapható!


Az Oltáriszentség előtt - belív részlet és borító

 


Corpus Christi

Emlékkönyv

Isten emberré válása eléri csúcsát az Ő önkiüresítésében az Eucharisztia titkában. Ebben a szentségben megnyilvánul a „Velünk az Isten” titka felülmúlhatatlan módon, Isten mérhetetlen szeretetének minden következményével.

   Krisztus nemcsak velünk élő Isten. Ő Isten, aki a kicsiny Szentostyában kiszolgáltatja önmagát az embernek, és így teljesen lemond önmaga megvédelmezéséről. Az eucharisztikus Jézus a Szentostyában valójában a legszegényebb és legvédtelenebb az Egyházban, mégpedig elsősorban a szentáldozás kiszolgáltatásakor.

   Az áldoztatás alkalmával korunkban az érzékenység és odafigyelés megdöbbentő hiánya figyelhető meg. Hogy a korunk egyházi életének szívén ejtett sebet meggyógyítsuk, szükséges meggyógyítani a Szentostyában lévő eucharisztikus Jézussal való bánásmódunkat. (18 oldal, A/6 méretű) 

A könyv kapható!

 

Corpus Christi - belív részlet és borító

 


Szentáldozás

Szentáldozás borító

Csodálatos lelki élmény Jézussal találkozni a szentáldozásban! Amikor a Szentostya lassan olvad szét a szájunkban, sokáig érezhetjük Jézus Krisztus szent jelenlétét.
   Ez az összeállítás a szentáldozás történelmi alakulását is említve, az „Angyalok Kenyere” magunkhoz vételének módját tárgyalja, sok oldalról megvilágítva azt. Az elsőáldozás időpontjával kapcsolatban is felvet néhány gondolatot. (72 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

Szentáldozás - belív részlet
Szentáldozás - borító

 

 

 


 

Rózsafüzér témájú könyvek

Rózsafüzér imakönyv (második, bővített kiadás)

Ez az imakönyv a rózsafüzér imádkozásának erejét mutatja be, párhuzamot vonva a rossz gondolkodásból táplálkozó francia forradalom és az abból épülő ateista társadalmak, illetve a jó gondolkodást kínáló rózsafüzér imádkozás és annak pozitív hatása között.
    A jó elmélkedésen alapuló imádság országok, közösségek és egyének szintjén is csodálatos, pozitív változásokat hozott és hoz ma is igen sok esetben. Ezért a „hagyományos” rózsafüzéreken kívül 20 féle egyéb „Üdvözlégy-alapú” rózsafüzér minden titkához kínálunk elmélkedés anyagot. Könyvünk ismerteti az imádkozás és a rózsafüzér imádkozásának módját.
    Sokakban felmerül a kérdés: Mi is a rózsafüzér imádság? – Ha tömören akarjuk megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy a Biblia szavainak (Miatyánk, Gábriel arkangyal köszöntése és Erzsébet köszöntése) ismételgetése közben elmélkedünk Jézus életéről (a „titkok” által). Ez valóban az öreg nénik imádsága?… Sokan gondolják, hogy a rózsafüzér imádkozása sok időt igényel. – Napi egy tized rózsafüzér napi öt perc. A 60 féle rózsafüzért szerkezeti felépítés szerint három csoportra osztottuk énekjavaslatokkal, több, mint 50 egyéb ima kíséretében.
    Szívből ajánljuk ezt a könyvet azoknak, akik most kezdenek rózsafüzér iránt érdeklődni, de azoknak is, akik rendszeres engesztelők. A rózsafüzérrel kapcsolatban ilyen átfogó könyv utoljára 1880-ban került kiadásra hazánkban. (234 oldal, A5-ös méret)

A könyv kapható!

Rózsafüzér imakönyv - belív részlet

Rózsafüzér imakönyv - borító

 


Új rózsafüzérek

Az 58 (+1 – Jézus-ima) új rózsafüzért a „Rózsafüzér imakönyv”-ben alkalmazott hármas bontásban adjuk közre. Az itt közölt rózsafüzérek igen sokfélék, többek között szólnak Jézusról, a Szűzanyáról, a szentekről, illetve bíztatnak a mai nehéz időkben, de olyan rózsafüzérek is vannak köztük, melyek Jézus Szentírásból vett szavait mondatják velünk.

   Szeretettel ajánljuk az itt közölt rózsafüzérek imádkozását az engesztelőknek és a bizonytalankodóknak, keresőknek egyaránt. Ezek a rózsafüzérek a hagyományos rózsafüzérek mellett, azok alkalmi „kiegészítésére” szolgálnak. (112 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!


Új rózsafüzérek - belív részlet + borító

 

 


 

 

Szent angyal témájú könyvek

Szent Mihály arkangyal

Szent Mihály Arkangyal

Ez a füzet a Foggia-i püspökség által 1960-ban kiadott füzetnek
a magyar kiadása. A fordítás eddig csak kéziratban volt meg, gépelt formájával találkozhatott az olvasó. A szentírási idézeteket megtartottuk a régi, kissé archaikusabb nyelvezetben, a búcsúkról szóló részt a Búcsúk Kézikönyvének megfelelően írtuk át. A füzetet kiegészítettük részben az angyalokkal kötendő szövetség lényegét ismertető anyaggal, részben pedig a szent angyalokhoz, különösen Szent Mihályhoz szóló imákkal. Meghagytuk a nyilvánvalóan a magyar fordítást készítőnek a könyv végére illesztett Harsányi versét is. (80 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

 

Szent Mihály arkangyal- borító és belív részlet

 


 

Angyal imakönyv

Kívánjuk, hogy minden nyitott szívű Istenhívő lelki épülését szolgálja ez a könyv! Az angyaltörténetek is a velük való találkozás lehetőségére hívják fel a figyelmet. Könyvünk a Katolikus Egyház Katekizmusának tanítása mellett több oldalról világítja meg Egyházunk alaphozzáállását az angyalokhoz. Az ismertetések között található a szent angyalok hármas működésének kifejtése is, mely konkrét feladatokat ad nekünk a mai időkre. Az összeállítás példákon keresztül mutatja be, hogy milyen módon kérhetünk és küldhetünk kegyelmet embertársainknak a szent angyalok közvetítésével. (112 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

 

Angyal imakönyv - belív részlet

Angyal imakönyv - borító

 

 


 

Engesztelő témájú könyvek

 

Sok embernek már a kifejezéssel is baja van, hiszen erről nem hallunk ma túl sokat. Tehát most nyugodtan tegyük fel a kérdést, hogy mi az engesztelés?

   Magamért és mások helyett, másokért vállalt lemondás és ima. Így – Isten üdvözítő tervében történő aktív részvételünkkel – tudjuk engesztelni Istent a káromlások, istentelen dolgok miatt. (Lemondás: valamiről, amit szívesen csinálnék, amit szívesen ennék, innék. Ima: Istenre szánt idő, melyben beszélgetek Vele.)

   Teológiai szempontokat is figyelembe véve az engesztelésnek ez a lényege: egyesülni Krisztussal, az Ő örömeivel és bánatával, szomorúságával és szenvedésével, hogy vele együtt mi is közreműködjünk minél több ember – elsősorban kortársaink – üdvözítésében, kárhozattól való megmentésében, Istennel, embertársaikkal, önmagukkal és az egész világgal való kiengesztelődésében.

   Az első igazán komoly engesztelő a Szűzanya volt a kereszt alatt. Ma is engesztel értünk! Nekünk tőle kell példát vennünk, hozzá kell társulnunk a mi engesztelésünkkel. Hazánk engesztelő feladatát akkor tudjuk igazán ellátni, ha sokan engesztelünk – a lehető legtöbben!

Ehhez segítenek az itt ismertetett könyvek, a Rózsafüzér imakönyv(ek), az engesztelő füzetek. És ehhez segít az Engesztelők honlapján található számtalan gondolat, ima, üzenet stb. Táplálkozzunk lelkileg ezekből! És tegyünk eleget a magyarság lelki küldetésének!

Jánossy Gábor

 

 

 

Jézus Krisztus legdrágább Vérének ájtatossága

A legfontosabb ájtatosság korunk számára
Jézus drága Vérének rózsafüzére,
Engesztelő, vigasztaló imák
Szentségimádási, misztikus imák
Megújulás rózsafüzére

 

A könyv kapható.

 

Jézus Krisztus legdrágább Vérének ájtatossága

 

 

 

 


 

 

A Szent Vérnek való odaszentelődést előkészítő kilenced

Szent vér kilenced

    Ez a füzet a „Jézus Krisztus Legdrágább Vérének ájtatossága” című könyv mellékleteként a napi imádságokat és napi
olvasmányokat tartalmazza azok számára, akik legalább 6 hónapja minden csütörtök éjszak legalább egy órát virrasztottak már. Ezen virrasztásunkkal Jézus Gecemáni kertben elhangzott kérdésére kívánunk válaszolni: „egy órát sem tudtatok virrasztani velem?” A virrasztásunkban a könyv imaanyaga segítségével igyekszünk átérezni Jézus Krisztus
értünk vállalt végtelen szenvedéseit. Ezen imákon keresztül igyekszünk még jobban kifejezni Jézus Krisztus értünk ontott véréért a hálánkat, és egyben kérjük a Szent Vér oltalmát ezekben az időkben.
   A kilencedet, amelynek anyagát ez a füzet tartalmazza, a Szent Vérnek való odaszentelődés előtt 9 nappal kell elvégezni, úgy hogy az odaszentelődésre fejeződjék be. A füzet ennek a kilenc napos imába merülésnek a tematikáját, az ide tartozó imákat, elmélkedési anyagokat tartalmazza, hivatkozva a könyv adott oldalaira.

 

A könyv kapható.

 

A Szent Vérnek való odaszentelődést előkészítő kilenced - belív részlet és borító

 

 


Szőkefalvi engesztelő imádságok

Az imagyűjtemény az évek során kialakult gyakorlat alapján készült összeállítás az egységesebb folytatás támogatására.

Változatai közül javasoljuk az adott havi engesztelés anyagának összeállítását.

   Ezek könyv segítségével más helyeken megtartott engesztelésekkel be lehet kapcsolódni a szőkefalvi havonkénti engesztelésbe.

   A könyv csak magyar nyelvű, de vele párhuzamosan román nyelven is készül egy ugyanilyen összeállítás, hogy a kétnyelvűséget továbbra is fenn lehessen tartani.

A „Fény Királynője” c. könyvben szereplő üzenetek a könyv részét képezik. (180 oldal, A/5 méretű) 

A könyv kapható.

 

Szőkefalvi engesztelő imádságok - belív részlet és borító

 

 


Engesztelő teendőink hazánkért, a világért

Az engesztelésnek ez a lényege: egyesülni Krisztussal, az Ő örömeivel és bánatával, szomorúságával és szenvedésével, hogy vele együtt mi is közreműködjünk minél több ember – elsősorban kortársaink – üdvözítésében, kárhozattól való megmentésében, Istennel, embertársaikkal, önmagukkal és az egész világgal való kiengesztelődésében.
  Ez egy nagy lelhetőség, nagy feladat és egyben felelősség is.
Engesztelő feladatunk nem most kezdődött, annak kezdetét minimum Szent István királyig, de akár korábbi időkig is vissza lehet vezetni. Ez a magyarság ősi küldetése, melyet időnként igen szépen sikerült teljesíteni a történelem folyamán. A mostani zavaros időben újból és újból fel kell elevenítenünk ezen feladatunkat és komolyan venni ezirányú küldetésünket. Ehhez kíván segítséget nyújtani ez az összeállítás. (a 88 oldalas könyv A/5-ös méretű)  

A könyv kapható!

Engesztelő teendőink hazánkért, a világért

 

 


Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért

Hazánk erkölcsi romlásának láttán, a lelki-szellemi megújulás elősegítésére, az egyéni és közösségi imádságok támogatására készült ez az összeállítás.
    A könyvben a „hazánk” téma köré csoportosítható imákat és énekeket igyekeztünk összegyűjteni. Megtalálható benne 12 féle litánia, hazánkért könyörgő imák, egy óra szentségimádás és két keresztút. A magyar szentek és boldogok (62 fő) ismertetése általában néhány mondatra korlátozódik. Ebben a csokorban helyeztük el a boldoggá avatásra váró 18 fő bemutatását is. Ezt követően a szentekhez szóló imák és énekek, 5 féle rózsafüzér,
valamint felajánló és röpimák kerültek összegyűjtésre. Az „Isten, hazánkért” című ének dallamára a szentekről 22 új versszakot kínálunk. (244 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

Engesztelő imádságok - belív részlet
Engesztelő imádságok - borító 

 

 


 

Egyéb könyvek

 

Regnum EucharisztikumRegnum Eucharisztikum

   Mons. Dr. Athanasius Schneider O.R.C.kazahsztáni segédpüspök a John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ meghívására érkezett Mária Országába. Püspök atya látogatására 2016. március 4–7. között (péntek–hétfő) került sor. Összesen három előadást tartott Magyarországon, hatalmas érdeklődés közepette. Az első kettőt Budapesten (Az igazság a házasságról és a családról, A hitről és a mártíromságról), a harmadikat pedig (A szent liturgiáról és a szentáldozásról) a Newman Központ székhelyén, Sümegen mondta el. Látogatásának koronájaként Schneider püspök atya vasárnap (március 6-án, Laetare vasárnapján) ünnepélyes unus antiquior („tridenti”) főpapi szentmisét pontifikált a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplomban.

   A püspöki látogatás teljes anyaga– a három előadás, a prédikáció és az exkluzív interjú – most önálló kötetben (Regnum Eucharisticum) jelenik megmagyar-angol nyelven. A könyv bemutatójára a XXIV. Szent István Könyvhéten (2016. május 9–14.) kerül sor, valamint elérhető lesz a Newman Központban. (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

  „Az egyházi élet valódi megújulása és reformja csak a liturgia megújulásával kezdődhet, más szóval, el kell mélyíteni Isten tiszteletét és félelmét a liturgikus rítusokban.”

 

(A könyv a John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ kiadványa, de Alapítványunktól is igényelhető.)

 

A könyv kapható!

 


Isten anyai arca - Egy hipotézi s nyomábanIsten anyai arca

   Ebben a könyvben a szerző komoly áttekintést ad az elmúlt több, mint 2000 év filozófiai, teológiai irányzataiból, különös tekintettel a Szentháromságos hármasságra, és arra, vajon abban fellelhetők-e női, anyai vonások.
   Mindezt az Ó- és Újszövetségi Szentírásra, illetve ősatyák, egyházbölcseleti személyek, nagy szentek véleményére alapozza. Jól kirajzolódik benne a Szentlélek személyisége megfogalmazásának váltakozása az egyháztörténeti korok szerint.
   Olvasmányos nyelvezettel, de tudományos mélységeket megjárva mutatja be a több pólusú létezést Isten szintjén is.
A szerző a Szentlélek anyai tulajdonságainak sokoldalú kifejtésével új megközelítésmódot kínál fel, de leszögezi azt is, hogy a Szentlélek ezerarcú, illetve azt, hogy a Szentháromság mindhárom személyében a férfi és női tulajdonságok megvannak, csak más-más arányban. Ez a tanulmány csupán gondolatébresztő akar lenni.

 

A könyv kapható!

Cselényi István: Isten anyai arca - borító és belív részlet

 


Gondolatok a hit növekedéséhezGondolatok a hit növekedéséhez

A könyvben Jánossy Gábornak, a Tengernek Csillaga folyóiratban az elmúlt években közreadott gondolataival, cikkeivel találkozunk. A téma igen változatos, hiszen minden írás egy-egy, a hitünket, illetve hitgyakorlatunkat érintő gondolatot jár körül. Ezeket két csoportban adjuk közre. Az egyik a Szentírás elemzésével foglalkozik, szentírási szakaszok átgondolására, napi hitgyakorlatban történő megvalósításra buzdítva. A másik csoportban az egyéb gondolatok szerepelnek, melyek természetesen szentírási alapon, de nem konkrét idézetek elemzésével tárnak elénk egy-egy témát, a katolikus hit alapjaihoz ragaszkodva. Ezekkel az írásokkal szeretnénk támogatni az olvasókat a személyes hitük növekedésében. Bízunk benne, hogy ezek a gondolatok a mai kavargó, időnként szándékosan bizonytalanságban hagyott világban biztos fogódzó pontot adnak a napi hit egyre komolyabb megéléséhez. (176 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

Gondolatok a hit növekedéséhez - borító és belív részlet

 


Isten tízparancsolata

Isten tízparancsolata

A könyvben a Tízparancsolat száraz szavai életre kelnek, gyakorlati gondolatokkal telnek meg, mely által komoly segítséget kapunk, hogy az Isten parancsaihoz tudjuk igazítani életünket nap mint nap.
Némely gondolat, melyek – Valtorta Mária lejegyzései alapján – Jézus szájából hangzottak el, olyan érzést keltenek a mai emberben, melyről a kafarnaumi beszédre adott válasz juthat eszünkbe: „Kemény beszéd, ki hallgatja?” (Jn 6,60) Isten törvényeinek betartása mindig kemény volt, de ha sikerült, csodálatos lelki gyümölcsöket termett számtalan elődünk életében – nem csak a szenteknél. Szívből ajánljuk átelmélkedésre Jézus szavait, melyet megtámogat Sóti János atya előadás anyagának részlete. Ebben a Szűzanya Gobbi atyának adott üzeneteire építve tárulnak elénk a Tízparancsolat lebontásának mai fő támadási pontjai, irányai. (96 oldal, A/6 méretű)

A könyv kapható!

Isten Tízparancsolata - borító és belív részlet

 


P. Martino Penasa:
Jézus visszatérése a kapuban áll?

„Add át ezt az üzenetet az Egyháznak és ne félj, mert amit mondok, az igaz. Bátorság tehát és ne félj! Az idő közel van... Az Új Kor hajnala már megérkezett és Anyám előttem jár, hogy előkészítse az ösvényt az emberiségnek. Aki segítségül hívja nevemet, meg fog menekülni és részt vesz az Új Korszakban, a Szentlélek Korában, ez már kész van a maga bőséges ajándékaival, és sokakra kiárad a bűnös emberiségben, hogy visszavezesse őket Szívemhez. Szívemből tör elő ez a szeretetláng, ami meggyújtja a szíveket, hogy visszavigye őket az Atya Szívéhez... Legyetek készek és készüljetek fel jövetelemre, ami erőt sugárzó, csodálatos lesz választottaim számára. Őket Angyalaim az égbe ragadják a felhők fölé, és átélik azt a dicsőséges átalakulást, amiről Pál Apostol beszélt nektek.” (200 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

Jézus visszatérése a kapuban áll? - borító és belív részlet

 


Jézus és Mária sír

A körülöttünk levő világban egyre nagyobb a hitehagyás. A fogyasztói, liberális környezetben automatik

usan távolabb kerül mindenki Istentől, ha nem küzd ellene nap mint nap. Sokunkban felmerül a kérdés, hogy az Isten meddig tűri el ezt. Van-e a mai napokban hírnök? Küld-e üzeneteket és ha igen, miket küld Isten?
Ez a könyv a világ 26 üzenethozó helyéről témák szerint kigyűjtve közli Jézus és a Szent Szűz üzenetét nekünk, a ma emberének. Olyan egyedi összeállítás, mely angol nyelven sem található, emellett Imprimatur-ral is rendelkezik, ami annyit jelent, hogy a benne található anyagok nem mondanak ellene a Biblia tanításának.
    Az Ég tehát figyelmeztet, szól! Az a kérdés, hogy mi meg akarjuk-e hallani, akarunk-e figyelni rá. Ha igen, akkor sürgősen változtatni kell az Istenhez való viszonyunkon, hogy megmenekülhessen a lelkünk! (a 332 oldalas könyv B5-ös méretű)  

A könyv még korlátozott példányszámban kapható!

Jézus és Mária sír - belív részlet

Jézus és Mária sír - borító

 


A magyarság öt seb titka

A magyarság 1920-ban a trianoni döntés értelmében öt sebet kapott. Jézus Szent Szíve éves ünnepén hazánkat „keresztre feszítették”. A magyarság ezzel megérkezett engesztelő küldetésének csúcspontjára.
    Ez a könyv a magyarság öt-seb-titkát fejti ki Szent Istvántól Boldog Károlyig, hazánknak, mint Regnum Marianum-nak dicsőséges és dicstelen időszakait megemlítve. Részletesen ismerteti – többek között – pápa és Egyházhű voltunkat, engesztelő feladatunkat, a keresztény magyarság hivatásával szembeni támadásokat és veszélyeket, továbbá az első magyar szent család eukarisztikus áldozatát.
    A könyvben a Magyarság öt-seb-titka rózsafüzér imádkozására történő felhívás mellett jelentős helyet kap a számmisztika ismertetése is. (288 oldal, A/5 méretű)

A könyv kapható!

Magyarság öt-seb-titka - belív részlet
Magyarság öt-seb-titka - borító

 

 

 


A Szentmise magyarázata

A Dobszay László által szerkesztett kis könyv végig gondoltatja velünk, hogy miért, mire alapította Jézus a szentmisét, mi történik a szentmise egyes szakaszaiban, hogyan jelenik meg Jézus valóságosan a szentmise áldozatban. Tárgyalja továbbá, hogy az asztalközösség a kegyelem forrása és az örök dicsőség záloga.
Végigveszi részletesen a liturgia egyes elemeit a szentmisén belül - folyamatos összevetésben Jézus korával és az egyház kétezer éves hagyományával. A kis könyv második, javított kiadása kotta melléklettel is rendelkezik, ami a szentmise állandó szövegeit és énekeit tartalmazza magyarul és latinul.
    Egy mellékelt lap (négybe hajtogatott A4-es lap) mutatja be, hogy a szentmise liturgiája közben a papnak, a szolgálattevőnek és a közösségnek melyik részben vannak teendői.
    A kis könyv a Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom és a Stella Maris Alapítvány közös kiadása. (114 oldal, A6-os méretű)

A könyv jelenleg Alapítványunknál nem kapható.

A Szentmise magyarázata - belív

A Szentmise magyarázata - borító

 


A Megváltó társa, közvetítő és szószóló

A "Szűz Mária, a Megváltó Társa, Közvetítő és Szószóló" című, 85 oldalas könyvet Marc I. Miravalle S.T.D. írta, mariológus professzorok összeállításai alapján. A könyvet II. János Pál Pápának ajánlották az írók. Örvendetes, hogy magyar nyelven is megjelenhetett a könyv 1999-ben.
    A könyv a "Mária, a Megváltó Társa, Közvetítő és Szószóló" ötödik Mária-dogma teológiai előkészítését adja közre. A magyar fordítást dr. Kerekes Károly ciszter apát és fr. Barsi Balázs ferences atya lektorálták. (A könyvet néhai Márton Mihály atya adta ki.)
   A téma egyediségére való tekintettel PDF formátumban letölthető az egész könyv.

A könyv jelenleg nem kapható.

A Megváltó társa... - belív

A Megváltó társa... - borító

 

 

 

 

 

  • Megosztom, mert érdekes: