Tengernek Csillaga

Stella Maris Alapítvány

Kis kiadványok

Betűméret:

 

A címekre kattintva a kiadványt letöltheti PDF formátumba.

 

Szentmise és Oltáriszentség

Két szentmise között

Varga László kaposvári plébános atya egy Budapesten tartott triduum alkalmával elhangzott szentbeszédeinek kivonatát igyekeztünk lényegre térően összefoglalni, mivel a szentbeszédek igen sok, mély gondolatot és egy-két komoly feladatot adtak mindegyikőnknek. Úgy gondoljuk, hogy ez a gondolkodásmód, mely szerint a vasárnapi szentmiséből annyit kellene tudnunk meríteni, hogy következő vasárnapig tartson, meglepő, de alapvetően igaz. Ezért szeretnénk minél több emberrel megismertetni az atya gondolatait. Az itt olvasható anyagot a Tengernek Csillaga folyóiratunk X/6. számában adtuk közre.

 

A szentmise értékei

A vágott A6-os méretű félbehajtott lapot 2002-ben adtuk ki, melyet később újra nyomtunk, hogy sokaknak ajándékozhassuk. A kis lap a szentmise értékeit mutatja be röviden, tömören, tételszerűen felsorolva azokat.

 

Negyed óra az Oltáriszentség előtt

A vágott A6-os méretű leporellót először 1999-ben adtuk ajándékba. Ez a kis összeállítás Szent Claret Maria Antal gondolatai alapján kíván az Oltáriszentségben jelen levő Jézussal való beszélgetéshez gondolatébresztő segítséget adni.

 

Imádság

 

A kereszt jele

A kereszt elfogadásáról, a kereszt vállalásáról, a kereszt hordozásáról szóló pontokba szedett gondolatokat tartalmazó anyag. Érdemes átgondolnunk, hogy mit is hordoz a kereszt jele.

 

A szeretet próbája

A szeretet isteni mélységeire, isteni lényegére igyekszik rávezetni pontokba szedett gondolatokkal ez az összeállítás.

 

Napi öt perc ima

A félbe hajtott A5-ös méretű lapon, melyet 2003-ban adtunk ajándékba, olyan ima-válogatás található, melyet végig imádkozva kb. 5 percet tudunk Istennel tölteni.

 

Ajánlás napi fél óra imához

Az A4-es méretű, 2 oldalas, 2003-ban készült lap olyan ima-összeállítást kínál, mely az "Engesztelő imafüzet családok egységéért" és "Angyal imafüzet"-ből oldalszám megjelölésével ad fél óra, illetve egy óra imához való javaslatot.

 

Jézus Krisztus és Szűz Mária Szent Szívének való felajánlás

A vágott A5-ös méretű, félbehajtott lapot 2000-ben a jubileumi évre adtuk ki, hogy megsegítsük önmagunk felajánlását. A lap rámutat az ember alap igényére, hogy csak valakinek felajánlottan, valakire ráhagyatkozva lesz igazán kiegyensúlyozott az ember lelke. Ehhez egy felajánló imát is kínál az összeállítás.

 

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért

Az A4-es, kétoldalas, utoljára 2003-ban kiadott lap egyik oldalán ismerteti a négy hagyományos rózsafüzért, a másik oldalán két konkrét történelmi példát mutat be a rózsafüzér imádkozásának erejéről.

 

Ének javaslat a szentolvasókhoz

Az A5-ös méretű, négy oldalas, 2003-ban készült lap Takács Nándor, nyugalmazott püspök atya ének-verseit adja közre, melyeket ismert népének dallamára, de az adott titkokhoz írt. Ezt a szép lelkületű összeállítást méltónak találtuk arra, hogy szélesebb körben is ismert legyen.

 

Egyebek

 

Feketén fehéren az internetről

Az anyag összeállítója az internet szellemi, pszichológiai függőségeinek lényegére igyekszik rámutatni, hívő orvosként. Igen elgondolkodtató anyag, melyet érdemes gyermekeinkkel is megismertetni, hogy lássák, mi és hogyan befolyásolja az embert tudat alatt.

 

Gondolatok elsőáldozásról

Az emberekkel történő beszélgetések közben többször szóba kerűlt gyermekeink elsőáldozásának időpontja, illetve vita tárgya volt az időpont meghatározása. Egyházunk vezetése jelenleg a 9 év körüli időpontot javasolja.
2005. végére kétféle cikk is eljutott szerkesztőségünkbe, melyeknek írói (egy tapasztalt hitoktató és egy 86 éves atya) egész más oldalról, mégis ugyanarra az eredményre jutottak: 5-6 éves kor körül kellene elsőáldozásra vinni gyermekeinket. Az itt olvasható anyagot a Tengernek Csillaga folyóiratunk XI/1. számában adtuk közre.

 

Az Egyház erkölcsi tanítása és a távoli öröklődés

Érdekes és egyben igen elgondolkoztató összeállítást mellékelünk, mely „Telegonia” címen az öröklődés egy általánosságban ismeretlen, mégis tudományosan igazolható vonalára hívja fel a figyelmet. Külön érdekessége ennek az összeállításnak, hogy ez az Egyház erkölcsi tanításának genetikai igazolását adja...


Abortusz és eutanázia

Ezt az összeállítást 2000-ben készítettük. A téma ma is igen aktuális. Örvendetes hír volt számunkra, hogy 2006-ban volt néhány kórház, mely hajlandó volt a naptári év három napján az abortusz végzéséről lemondani!


Angyalainak parancsolt felőled

A vágott A6-os méretű félbehajtott lapot 1999-ben adtuk ajándékba olvasóinknak, mely anyag a katolikus hitünk szerint az angyalokhoz való viszonyunk alap igazságait igyekszik ismertetni.


Bűnbocsánat szentsége

A vágott A6-os méretű leporelló anyaga, melyet 1999-ben adtunk ki, a bűnbocsánat (gyónás) szentségének lényegére igyekszik rámutatni.


Fogyasztói társadalom

Ez az összeállítás 2004-ben készült, mely a fogyasztói társadalom Isten-ellenességére kívánta felhívni a figyelmet.

 

Vedd észre

„Vedd észre” címmel 2008. augusztusban indítottunk egy havonta megjelenő sorozatot, mely a legaktuálisabb figyelmeztetéseket, teendőket igyekszik közreadni havonta (2 oldal A/5-ös méretben).

 

2008. augusztus - 2008. december

2009. január - 2009. december

2010. január - 2010. december

2011. január - 2011. december

2012. január - 2012. december
2013. január - 2013. május

 

 

 

  • Megosztom, mert érdekes: