Tengernek Csillaga

Stella Maris Alapítvány

Egyéb kiadványok

Betűméret:

 

A kiadványok alatti linken keresztül eléri a kiadványt PDF formátumba.

 

Imafüzetek

 

Szőkefalvi Breviárium

 

Ebben a kiadványban a Szőkefalván elhangzott üzenetekre épített, azok gondolataiból táplálkozó imádságokat gyűjtöttük össze, melyek égi indíttatásra a nép ajkán születtek. Ezek az imádságok komoly segítséget nyújtanak, hogy az üzenetekben elhangzott kérésekből minél többet meg tudjunk valósítani, hitünk növekedése érdekében. Szeretettel ajánljuk minden arra nyitott léleknek.

Az imafüzet kapható!

 

Szőkefalvi Breviárium - részlet

 


 

Angyal-imafüzet

Ez az imafüzet egy hiánypótló anyag, melyben négy és fél oldal angyal-teológia, három litánia a szent angyalokhoz, a Szent Mihály rózsafüzér és számos főangyal, angyal és őrangyal ima, valamint angyal énekek találhatók.
Az angyal imák összegyűjtésében segítségünkre volt egy-két igen régen kiadott imakönyv is. Az angyal énekek között szerepel egy olyan ének is, melyet ezen imafüzet részére sikerült gyűjteni a felvidéken. Itt van először leközölve a nép ajkán, Nagyölveden, ma is élő angyal ének. Átdolgozott, frissített kiadás. (32 oldal, A/5 méretű)  

Az imafüzet kapható!

Angyal-imafüzet - BELÍV részlet

Angyal-imafüzet - BORÍTÓ

 

 


Engesztelő-imafüzet - a családok egységéért

Egy imaközösség tagjai több, mint két esztendőn át minden héten két órát imádkoztak családjaikért és ismerőseik családjaiért a sokfelől összegyűjtött imákból. Amit jó volt rendszeresen imádkozni, az lett kiadva ebben a füzetben.
Az imafüzetben viszonylag kevés ima szól kimondottan a családokról, de ez nem akadálya annak, hogy az imára szánt időnket ez esetben a családokért ajánljuk fel. Ezek az imák segítséget szeretnének nyújtani ahhoz, hogy belsőleg megújulhassunk, hogy lelkünk egyre inkább Istenre irányuljon.

A füzet közepén 8 oldal ima bővítmény található sárgás lapokon, melyek között sok kimondottam a családokért, a családokhoz szólnak. (24+8 oldal, A/5 méretű)
   Ehhez a füzethez, mely több, mint két órányi imát tartalmaz, készítettünk egy ajánlást, mely fél, illetve egy óra ima anyagot kínál (lásd: Kis kiadványok – Ajánlás napi fél óra imához) fél óra, ill. egy óra ajánlás.

Az imafüzet kapható!

Engesztelő imafüzet-BELÍV részlet

Engesztelő imafüzet - BORÍTÓ

 


Házszentelés

A ház-, illetve lakásszentelés megújításához, annak családon belüli elvégzéséhez kíván segítséget nyújtani ez a füzet, melyben a házszentelés több változatát is kínáljuk.

Minden házat (lakást, munkahelyet, rendszeres emberi tartózkodásra szánt helyet) célszerű és ésszerű legalább évente újra szentelni. Ettől függetlenül szép szokás, hogy időnként, jelentősebb alkalmakkor, hétvégeken vagy ha valami sátáni támadást érzünk, családi körben elvégezzük, vagy megújítjuk a lakás felszentelését. Természetesen magányosan élő ember is megáldhatja a hajlékát. (20 oldal, A5-ös méretű) 

Az imafüzet kapható!


Házszentelés - BELÍV részlet

Házszentelés - BORÍTÓ

 


A Szentlélek hét ajándékáértA Szentlélek hét ajándékáért

A füzet Boldog Mirjam nővér gondolatai és az általa kapott üzenetek alapján kínálja a Szentlélek-kilencedet és a hét napjára a Szentlélektől leesdendő kegyelmeket. Az arab apácalány az 1800-as években élt, csodálatos kapcsolata volt a Szentlélekkel. Az ő hatására XIII. Leó pápa két enciklikát adott ki a Szentlélekről, II. János Pál pápa pedig a boldoggá avatása kapcsán adott ki a Szentlélekről szóló enciklikát.

   A füzettel párhuzamosan kiadtunk két szentképet Boldog Mirjam képével és egy szentkép méretű leporellót, mely a Szentlélek-kilencedet tartalmazza – az imafüzet melléklete. (32 oldala, A/5 méretű) 

Az imafüzet kapható!

 

A Szentlélek hét ajándékáért - borító

A Szentlélek hét ajándékáért - belív

 

 


A boldogság titka

Ez a kis füzet a mi Urunk, Jézus Krisztus által Szent Brigittának mondott tizenöt imát tartalmazza. A tizenöt imát - közte Miatyánkot és Üdvözlégyet imádkozva - szokás minden nap elimádkozni valakiért, valakikért felajánlva, miközben Jézus szenvedéséről elmélkedünk.

A kis füzet második részében - szintén Szent Brigittához kötődő - hét Miatyánkból és Üdvözlégyből álló ima is található, melyben szintén Jézus Krisztus szenvedéséről kell elmélkednünk a mondott imák közben. Komoly ígéreteket adott Jézus Krisztus Szent Brigittának, a akis füzetben található imák rendszeres imádkozásához kötve, melyek a mi rendszeres engesztelésünkre is érvényesek (16 oldal, A/6 méretű). 

Ez a kis füzet folyamatosan igényelhető!

A boldogság titka füzet (részlet)

 


Magyar Keresztút

 Ebben az összeállításban minden állomásnál egy magyar szent, boldog vagy tiszteletreméltó elődünk egy-egy tulajdonságát szemléljük, és azt példaként állítjuk magunk elé, megkérve hozzá az adott szent közbenjárását. (16 oldal, A5-ös méretű)

Az imafüzet kapható!

 

Magyar Keresztút részlet

 

 

 


Isteni irgalmasság

Ez az összeállítás az Isteni irgalmasság csodálatos megnyilvánulásának, kegyelmi adományainak jobb megismerésére készült, az Isteni kegyelem leesdésének segítésére.
A kis füzet tartalmazza az Isteni irgalmasság kilencedét, az Irgalmasság óráját, az Irgalmasság rózsafüzérét és az Irgalmasság litániáját. (16 oldal, A/6-os méretű)

Az imafüzet kapható!

Isteni irgalmasság (részlet)

 

 


Városmajori Rózsafüzér társulat imafüzete

Ez a Városmajori Plébánia rózsafüzér társulatának imafüzete, melyet a Társulat minden hónapban egyszer közösen elimádkozik a titokcseréhez kötve. Ezt a füzetet alkalmasnak találtuk arra, hogy példaként szolgáljon más rózsafüzér-társulati közös ima megtartására, ezért adtuk ajándékba minden Tengernek Csillaga előfizetőnek 2004-ben.

 

Városmajori Rózsafüzér társulat imafüzete

 

 

 

 

 


Imafüzet a Magyarok Nagyasszonya Zarándokszoborhoz

Ez az imafüzet a Magyarok Nagyasszonya Zarándokszobor hazánkba érkezésekor Márton Mihály atya ( †2001) kezdeményezésére született, 1998-ban. A zarándokszobor Jézus Krisztus 2000. születésnapjára való előkészület céljával járta körbe hazánkat üveg falú utánfutón, igen sok ember örömére.

Az imafüzet a Zarándokszobor kíséretére készült, hogy megsegítse az - adott esetben - egész éjszakai virrasztást, melyhez komoly imádságokat kínál hosszú idő kitöltésére, a Szűzanya Zarándokszobra mellett. A Pestújhelyi plébánián tartózkodó Zarándokszobor (és az imafüzet) ma is igényelhető. (112 oldal, A5)  

Az imafüzet kapható!

 

Imafüzet a Magyarok Nagyasszonya Zarándokszoborhoz - BELÍV

Imafüzet a Magyarok Nagyasszonya Zarándokszoborhoz - BORÍTÓ

 

 


Egy óra az Oltáriszentség előtt

Ez a füzet egy ajánlás, melyet 2000. januárra állítottunk össze, de ma is szívesen vállalunk.

Szívből ajánljuk közös Isten-dicsőítésre! Az imafüzet anyagának végig imádkozása és éneklése egy órát veszi igénybe. Az imák az Oltáriszentségen kívül kitérnek a papi hivatásokra, a családokra, angyalokra stb. (a 16 oldalas füzet A5-ös méretű) 

A füzet anyaga beépítésre került „Az Oltáriszentség előtt” című könyvbe – lásd ott. Önálló füzetként már nem kapható!


Egy óra az Oltáriszentség előtt - FÜZET

 

 

 

 

 

Egyéb kiadványok

 

Oltáriszentség csodák hazánkban

Az Oltáriszentség tisztelete jelentősen csökkent az utóbbi évtizedekben, nemcsak hazánkban, hanem világméretekben is. Pedig aki nem hiszi, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben, az nem mondhatja magát katolikusnak! Ez alap hittétel! Jézus Krisztus, aki maga a szeretet, finoman figyelmeztet. Az elmúlt években Argentínában, Lengyelországban és Magyarországon (Százhalombattán) is egy-egy leesett Szentostyával történt csoda – hússá változott.

Jézus és a Szűzanya szeretettel, halkan, csöndben, de határozottan figyelmeztet minket. Könnyeket hullatnak, olajat könnyeznek szobrok és képek időnként és helyenként. Jézus egy-egy alkalommal egy-egy pap kezében megmutatja, hogy az átváltoztatott Borban, az átváltoztatott Szentostyában valóságosan jelen van, mert emberi vérré, emberi hússá változik, melyet laboratóriumilag is vissza lehet igazolni. Ők figyelmeztetnek, de mi nem akarjuk meghallani, meglátni. Papjaink, püspökeink jellemzően inkább igyekeznek eltitkolni, eltussolni, akár fizikailag megsemmisíteni ezeket, mintsem megmutatni, felmutatni az égi jeleket. És közben csodálkozunk, hogy a nép hite csökken.

Az elmúl néhány évtizedben – jelen ismereteink szerint – hazánkban több Oltáriszentség-csoda történt. Ezeket vesszük most sorra azzal a szándékkal, hogy ezek figyelmünkbe idézése segítse hitünk növekedését. Azzal a szándékkal, hogy könnyebb legyen vallanunk az alap katolikus hittételt, mely szerint az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Jézus Krisztus!

Egyben megjegyezni kívánom, hogy nincs mindegyik eset kivizsgálva, vagy a vizsgálat még nincs lezárulva, ezért az itt tárgyalt esetek egy részében feltételes módban kell beszélnünk a csodáról – a vizsgálatok lezárultáig.

Mégis beszélnünk kell róla, hiszen hazánk készül az Eucharisztikus Világkongresszusra, melyet nekünk kell megtartanunk 2020-ban.

Az imafüzet kapható!


Oltáriszentség csodák hazánkban - részlet

 

 


Házasság - család

II. János Pál pápa; Bíró László, püspök; Gyulai Oszkár, pléb.

Amikor a férfi és a nő a házasságban az egy test egységében kölcsönösen ajándékozzák és megkapják egymást, az őszinte ajándékozás logikája belép életükbe. Enélkül a házasság üres volna, míg a személyek e logikára épülő közössége a szülők közösségévé válik. Amikor életet adnak a gyermeknek, egy új emberi "te" jelenik meg a házastársak mi-körében, egy személy, akit új néven: "a fiúnk...; a lányunk..." szólítanak.

Az 1997. Szent Család vasárnapjára kiadott füzetet ma is vállaljuk. A füzetben említett főbb témák: a szép szeretet Anyja, a jó házasság titkai és eszközei (bibliai alapok és házasság eszközei), a szent család példája, tanács a család napirendjéhez stb. (a 16 oldalas füzet A5-ös méretű)

Ez a füzet jelenleg már nem kapható!

 

Házasság - család - BELÍV

Házasság - család - BORÍTÓ

 

 


Munkácsy: Krisztus TrilógiaMunkácsy-Krisztus Trilógia borító

Az ismertetés a Múzeum engedélyével megjelentetett ismertető füzet, mely egy könyvtár szakos szakdolgozat bővített kiadása, színes melléklettel. A három teljes kép mellett színes kiemelések is találhatók a füzetben. (24 oldalas füzet, 8 oldal színes betétel)

A füzet korlátozott példányszámban kapható!


Munkácsy: Krisztus Trilógia - borító

Munkácsy: Krisztus Trilógia - belív

 

 

 

 

  • Megosztom, mert érdekes: