Tengernek Csillaga

Stella Maris Alapítvány

Aktuális gondolatok

Betűméret:

 

Ezen az aloldalon a részünkről aktuálisnak tartott témákat, gondolatokat, teendőket igyekszünk ébren tartani, illetve közre adni (általában PDF formátumban).
Hazánk hitéletének megújulása – a katolikus istenhitből adódóan – két alapvető forrásra támaszkodhat, az egyik a szentségimádás, a másik a Mária tisztelet. Örvendetes, hogy 2005. július 4-én elindult a hívek által fenntartott folyamatos szentségimádás, melybe ma, 2014-ben – ugyan különböző mértékben, de – több, mint 70 plébánia vesz részt. A Mária tisztelet több tényezőből áll, melyek közül talán a legfontosabbak: kegyhely(ek) látogatása, rendszeres engesztelő (rózsafüzér) imádság gyakorlati megvalósítása, elmélkedés a Biblia szavai (különösen a Szűzanyához valamilyen szinten köthető szavak) fölött, a hitelesnek mondható üzenetek figyelemmel kísérése stb. Honlapunkhoz mindezekhez szeretnénk segítséget nyújtani.

 

Folyamatos szentségimádás

Hazánkért, Európáért, a Világért
(A hívek engesztelő imádsága a plébániákon)

Rendszeres engesztelés a plébániákon (2009 év elején volt aktuális)

Keressük a plébániánkon a szentségimádás lehetőségét! Ha nincs, szervezzük meg a kígyó okosságával. Kerüljük azt, hogy ezen szervezés éles széthúzást okozzon a plébánián, mert akkor többet ártunk vele, mint használnánk. Ha egy héten egy-két óra szentségimádást sikerül a templomunkban megszervezni, akkor azt már jó eredménynek tekinthetjük. (Hála az Istennek, hogy egyes templomokban minden nap van szentségimádás.)

 

Imalánc (8 nyelven) - együtt, Isten dicsőségére - letöltése itt

 

 


Szentmise és Oltáriszentség

Méltónak lenni az Oltáriszentség vételére

Eucharisztikus csoda Sokółkában

 

Egy eucharisztikus élmény

Egy szentmisén tapasztaltak

A szentmise

A szentmiseáldozat elválaszthatatlan

Az angyalok éneke

Az Eucharisztikus Kongresszus után

Jézus helye a templomban

Nyelvre és térden állva

Templomaink

„Értetek és sokakért”

„Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség”

Ami tapintható volt

Jézus újból a középpontban

A Tabernákulum áthelyezése

Jézus visszakerül a szentélybe

 

Imádság

Szabadító ima

Az örökimádás kápolna…

 

Talán egy poszáta volt

Imádság az Anna réti kápolna megépítéséért

Jézus Szent Szíve tisztelete

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tisztelete

A közös családi ima szépsége

Az ima erejéről

Az imádkozás megkopása

Az Úr angyala

Három rózsafüzér

Jézus éjszakai imája

Önfelajánlás

Ima és böjt

Ima a papokért

A rózsafüzér jót tesz a szívnek

Ima és böjt hazánkért

Önfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Ötödik Mária dogmáért

Imádság a választások ürügyén, hazánk lelki megújulásáért

 

Hitgyakorlat

Fatima száz éve

Jézus azt mondta a Boko Haramnak vége

Állj készen a vértanúságra

Az Egyház utolsó próbája

A reverenda jel

Fatimai galambok

 

A gyermeki lelkület

A Máriás papi Mozgalom …. 2016

Urunk megkeresztelkedése: forradalom, világosság, bűnbánat

Márton püspök igaz üzenete

Az Egyház hét szentsége

A Szent Vér és az engesztelés

Szenteljük meg hazánkat

Az irgalmasság rendkívüli szentévének logója

A vadállat száma

A Máriás Papi Mozgalom újévi körlevele

Irgalmasság és igazságosság

Örvendjetek!

A nagy vörös sárkány

A párduchoz hasonló vadállat…

Gyengeségeinket legyőzhetjük

Csak semmi rosszat

A fekete mise elmaradt + megjegyzés hozzá

Igen a Szeretetlángra

A hit tartalmának továbbadása

A peremre szorultak

A Szentháromság szeretete a családban

Áldozataitokkal perzseljétek fel a bűnt

Az utolsó idők apostolai

Keresd a megaláztatást

Ördög a tömjénfüsttől

Törekedjetek az őszinte bűnbánatra

Vegyetek részt fájdalmamban

Akció és passió

Lelkünknek nincs kora

Katolikus keresztény köszöntés és a keresztvetés

Mennyei Atya

Szeretetláng litánia

Amiért érdemes magammal küzdenem

Egy szabad döntés lehetősége

Megújuló élet

Nagy kaland

Örömben együtt

Szőkefalva fényében

Mária a példaképem

Legyünk örvendező keresztények

 

Egyéb gondolatok

A homoszexualitásról

Aktív homoszexuálisok áldoztatását

A protestantizmus billegő sarokköve

Európa megszűnik

Lucifer megvallja ördögi tervét

A Messiási csodák – első

A Messiási csodák – második

Szűz Mária harca a gonosszal

Valóban egy istent imádunk?

A tisztulás első jele a zűrzavar

2017 nagy évfordulói

Talán elérkeztünk a végidőkhöz

A szüzesség eredeti bűn és házasság

 

Könyörület istenfélelem nélkül?

Jegyzet Ferenc pápa januári…

A muzulmánokról

A Szentkorona titkairól

A szinódus záródokumentuma egy kiskaput nyit egy neomózesi gyakorlathoz

A sátán jelenléte a világban

Assisi Szent Ferenc

Kezdetben nem így volt

Szent István akkor és ma

Megszűnt a Nagy Figyelmeztetés weboldal

Templomaink helyzete

Véresen könnyező ikonok

A püspöki szinódus…

Nyílt levél Ferenc pápának – részletek

Ezer év

A kereszt elkerülhetetlen

Örvendjetek

A II Vatikáni Zsinat helyes értelmezéséről

A sátán füstje az Úr házában

A sátán gyűlöli a családot

A tisztítótűzben szenvedők segítése

A világ és az Isten országa

A zűrzavar kora

Ábrám és Ábrahám

Az első advent

Az igazi forradalom

Boldog II. János Pál pápa a hagyományos liturgiáról

És megnyílt a szemük

Honnan kell kezdeni a reformot

Két fehér galamb, január 26.

Két kérdés a Summorum Pontificum-mal kapcsolatban

Köszönöm kitartásotokat

Krisztus misztikus teste

Menedékünk Mária Szeplőtelen Szíve

Mindszenty bíboros ma is hatalmas bátorító erő

Nincs gengetikai oka a homoszexualitásnak

Nyílt levél Ferenc pápának

Katolikus Rádióról

A magyarok küldetése

 

 

 

 

  • Megosztom, mert érdekes: